• Dbam, aby moi Klienci mogli skupić się na swoim biznesie i go bezpiecznie prowadzić.

   
   
   

   

  Pomagam ulepszać procesy i zyskiwać przewagę konkurencyjną. Przygotowuję rozwiązania dedykowane pod Klienta, zrozumiałe i łatwe w implementacji. Oferuję usługi doradcze zgodnie z wymaganiami przepisów 1.8.3 Umowy ADR oraz art. 40-41 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r, (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834, z późn. zm.).

 • Rola kwalifikowanego doradcy DGSA

   
   
   

   

  Funkcja doradcy w przedsiębiorstwie nie jest jednostką kontrolującą tego przedsiębiorcę, lecz jest to funkcja mająca na celu uchronienie przedsiębiorcy przed nieświadomym narażeniem się na kłopoty wynikające z niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy oraz Umowy ADR.

 • Kto ma styczność z materiałem niebezpiecznym ADR?

   
   
   

   

  Każdy materiał niebezpieczny sklasyfikowany zgodnie z przepisami ADR ma nadany czterocyfrowy numer UN poprzedzony literami UN. Jeżeli więc w dokumentach przewozowych jest taki numer poprzedzony symbolem UN to masz do czynienia z towarem niebezpiecznym i należy zatrudnić doradcę, aby uniknąć dotkliwych kar i mandatów.

W zależności od potrzeb w zakres moich obowiązków wchodzić może doradztwo związane z:

 
 

sporządzaniem rocznych sprawozdań

przygotowaniem planu ochrony

klasyfikacją towarów niebezpiecznych

sporządzeniem dokumentów przewozowych

stosowaniem nalepek ostrzegawczych

przewozem towarów niebezpiecznych

sporządzaniem sprawozdań powypadkowych

wyposażeniem pojazdu przewożącym materiały niebezpieczne

stosowaniem wyłączeń przy przewozie materiałów niebezpiecznych

organizacją szkoleń dla pracowników mających styczność z materiałami niebezpiecznymi

oceną zgodności realizacji przewozu z wymaganiami ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych

wymaganiami przedsiębiorcy związanymi z pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych

Kontakt

 
Doradztwo ADR
Na Murawie 12B lok.9
61-655 Poznań, wielkopolskie


Tel. 660 922 660
E-mail: biuro@adr.sos.pl
NIP: 972 099 14 08