• Dbam, aby moi Klienci mogli skupić się na swoim biznesie i go bezpiecznie prowadzić.

   
   
   

   

  Pomagam zarówno w zakresie wymagań pkt 1.8.3 Umowy ADR, art. 40-41 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r, (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834, z późn. zm.) jak  i w zakresie wprowadzania dedykowanych rozwiązań pod indywidualne potrzeby Klientów.

 • Co robi doradca DGSA?

   
   
   

   

  Funkcja doradcy w przedsiębiorstwie nie jest jednostką kontrolującą tego przedsiębiorcę, lecz ma na celu uchronienie przedsiębiorcy przed nieświadomym narażeniem się na kłopoty wynikające z niedopełnienia obowiązków wynikających z Ustawy oraz Umowy ADR.

 • Kto musi zatrudnić doradcę?

   
   
   

   

  Każdy materiał niebezpieczny sklasyfikowany zgodnie z przepisami ADR ma nadany czterocyfrowy numer poprzedzony literami UN. Jeżeli materiał który jest nadajesz, transportujesz lub rozładowujesz jest nimi oznakowany, to musisz zatrudniać doradcę ADR/DGSA.

W zakres obowiązków doradcy ADR wchodzić może:

 
 

sporządzanie rocznych sprawozdań

przygotowanie planu ochrony

klasyfikacja towarów niebezpiecznych

sporządzenie dokumentów przewozowych

stosowanie nalepek ostrzegawczych

nadzór nad przewozem towarów niebezpiecznych

sporządzanie sprawozdań powypadkowych

wyposażenie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne

stosowanie wyłączeń przy przewozie materiałów niebezpiecznych

organizacja szkoleń dla pracowników mających styczność z materiałami niebezpiecznymi

ocena zgodności realizacji przewozu z wymaganiami ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych

wymagania związane z pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych

Kontakt

 
Doradztwo ADR
Na Murawie 12B lok.9
61-655 Poznań, wielkopolskie


Tel. 660 922 660
E-mail: biuro@adr.sos.pl
NIP: 972 099 14 08